Phần thưởng cho công lý

Triều Tiên

Image of North Korea Flag

Mục

Mục

Giới thiệu

01

Để hỗ trợ cho những nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn các hoạt động trái phép của Triều Tiên, chương trình Phần thưởng cho công lý (RFJ, Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao thưởng lên đến 5 triệu đô la để đổi lấy thông tin giúp phá vỡ cơ chế tài chính của những cá nhân tham gia vào một số hoạt động hỗ trợ Triều Tiên, bao gồm các hoạt động rửa tiền, xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Triều Tiên, hoạt động và hành động qua mạng ủng hộ việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) theo quy định.

Watch

Bộ Ngoại giao đang tìm kiếm thông tin, trong số các thông tin khác, về:

Weapons Sales and Shipments

Buôn bán và vận chuyển vũ khí:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về xuất khẩu vũ khí liên quan đến quân sự và những mặt hàng khác từ Triều Tiên tới bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, bao gồm cả việc vận chuyển những mặt hàng này từ Triều Tiên.

Cyber Operations

Hoạt động mạng:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về những người ngầm phá hoại an ninh mạng, bao gồm cả các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền ảo trên khắp thế giới, vì lợi ích của Chính phủ Triều Tiên.

Shipping containers

Chuyển giao từ tàu sang tàu:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về hoạt động chuyển giao từ tàu sang tàu đối với than chuyển đi từ Triều Tiên hoặc dầu thô hay các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển tới Triều Tiên.

North Korean Labor

Người lao động Triều Tiên

RFJ đang tìm kiếm thông tin về kiều bào Triều Tiên được cử ra nước ngoài làm việc để kiếm tiền cho chính phủ Triều Tiên, bao gồm cả thông tin về các công ty và cá nhân thuê họ làm việc hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của họ bên ngoài Triều Tiên.

Money Laundering

Rửa tiền:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về hoạt động rửa tiền ủng hộ cho Chính phủ Triều Tiên. Trong đó có thể bao gồm thông tin về sự di chuyển của đồng tiền, bao gồm cả tiền ảo, liên quan đến bất kỳ người dân hoặc tổ chức nào liên kết với Triều Tiên, bao gồm bất kỳ tài khoản ngân hàng nào đặt ở nước ngoài để Triều Tiên sử dụng hoặc vì lợi ích của Triều Tiên, cũng như bất kỳ công ty bình phong hay công ty vỏ bọc hoạt động nhân danh Triều Tiên và có quyền truy cập hệ thống tài chính quốc tế.

Drugs and Counter

Thuốc và hàng giả:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về việc buôn lậu ma túy, làm giả hàng hóa hoặc làm giả tiền và buôn lậu tiền với khối lượng lớn ủng hộ cho chính phủ Triều Tiên.

Luxury

Hàng hóa xa xỉ:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về bất kỳ hoạt động vận chuyển hoặc chuyển giao nào đối với các mặt hàng xa xỉ tới DPRK, có thể bao gồm xe hơi xa xỉ, trang phục thiết kế, trang sức, rượu/bia, thuốc lá, nước hoa hay bất kỳ mặt hàng nào tương tự có nhiều khả năng sẽ đến tay những người đứng đầu chế độ.

Human Rights Abuses

Ngược đãi nhân quyền:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về các hành vi ngược đãi nhân quyền nghiêm trọng của Chính phủ Triều Tiên.

computers on a desk

Thông tin

02

Cụ thể, Bộ Ngoại giao được ủy quyền trao thưởng lên đến 5 triệu đô la để đổi lấy thông tin giúp phá vỡ cơ chế tài chính của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia vào hoạt động được mô tả trong các mục 104(a) và 104(b)(1) của Đạo luật tăng cường chính sách và trừng phạt Triều Tiên năm 2016 (NKSPEA, North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act). Mục 104(a) của NKSPEA đề cập đến hành vi của một cá nhân hay tổ chức:

01

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu sang, vào hoặc từ Triều Tiên bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ nào được Hoa Kỳ kiểm soát xuất khẩu, do việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ đó để làm vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc hệ thống phân phối cho những vũ khí đó và góp phần đáng kể vào việc bất kỳ cá nhân nào sử dụng, phát triển, sản xuất, sở hữu hoặc mua lại vũ khí hạt nhân, phóng xạ, hóa học hoặc sinh học hoặc bất kỳ thiết bị hay hệ thống nào được thiết kế toàn bộ hoặc một phần để cung cấp vũ khí đó;

02

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp chương trình đào tạo, tư vấn hoặc các dịch vụ hay hỗ trợ khác, hoặc tham gia vào các giao dịch tài chính quan trọng, liên quan đến sản xuất, bảo trì hoặc sử dụng bất kỳ vũ khí, thiết bị hoặc hệ thống nào như vậy để nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu sang, vào hoặc từ Triều Tiên;

03

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu hàng hóa cao cấp đến hoặc vào Triều Tiên;

04

cố tình tham gia vào, chịu trách nhiệm hoặc hỗ trợ công tác kiểm duyệt của Chính phủ Triều Tiên

05

cố tình tham gia vào, chịu trách nhiệm hoặc hỗ trợ việc lạm dụng nghiêm trọng nhân quyền của Chính phủ Triều Tiên;

06

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào hoạt động rửa tiền, làm giả hàng hóa hoặc tiền tệ, buôn lậu tiền mặt số lượng lớn, hoặc buôn bán ma túy nhằm hỗ trợ Chính phủ Triều Tiên hoặc bất kỳ quan chức cấp cao hay cá nhân nào đại diện cho hoặc thay mặt cho Chính phủ đó;

07

cố tình tham gia vào các hoạt động quan trọng nhằm phá hoại an ninh mạng thông qua việc sử dụng các mạng hoặc hệ thống máy tính chống lại người nước ngoài, các chính phủ hoặc các tổ chức khác thay mặt cho Chính phủ Triều Tiên;

08

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp bán, cung cấp hoặc chuyển đến hoặc từ Chính phủ Triều Tiên hoặc bất kỳ cá nhân nào đại diện cho hoặc thay mặt cho Chính phủ đó, một lượng đáng kể kim loại quý, than chì, kim loại thô hoặc bán thành phẩm hoặc nhôm, thép, than hoặc phần mềm để sử dụng qua hoặc trong các quy trình công nghiệp liên quan trực tiếp đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hệ thống phân phối loại vũ khí đó, các hoạt động phát triển vũ khí khác, Đảng Lao động Triều Tiên, lực lượng vũ trang, an ninh nội vụ hoặc hoạt động tình báo hay vận hành và duy trì trại giam nhà tù chính trị hoặc trại lao động cưỡng bức, kể cả bên ngoài Triều Tiên;

09

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất sang, vào hoặc từ Triều Tiên bất kỳ vũ khí hoặc vật liệu liên quan nào hoặc bất kỳ mặt hàng hay dịch vụ quốc phòng nào (các thuật ngữ này được định nghĩa trong 22 Bộ pháp điển Hoa Kỳ (U.S.C.) § 2794);

10

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp mua hoặc mua lại từ Triều Tiên bất kỳ khối lượng đáng kể vàng, quặng titan, quặng vanađi, đồng, bạc, niken, kẽm hoặc khoáng vật đất hiếm;

11

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc chuyển giao cho Triều Tiên bất kỳ khối lượng đáng kể tên lửa, máy bay hoặc nhiên liệu phản lực (trừ khi cho máy bay chở khách dân sự sử dụng bên ngoài Triều Tiên, chỉ để tiêu thụ trong chuyến bay đến Triều Tiên hoặc chuyến bay khứ hồi);

12

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp một khối lượng đáng kể nhiên liệu hoặc vật tư, cung cấp các dịch vụ dự trữ nhiên liệu hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch hoặc các giao dịch quan trọng để vận hành hoặc bảo trì tàu hay máy bay, được chỉ định theo Sắc luật có liên quan hoặc nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hoặc thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của một người được chỉ định theo Sắc luật có liên quan hoặc nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc;

13

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp bảo hiểm, đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký hoặc duy trì bảo hiểm hay đăng ký cho tàu do Chính phủ Triều Tiên sở hữu hoặc kiểm soát, trừ khi có phê duyệt cụ thể của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc;

14

cố tình, trực tiếp hoặc gián tiếp duy trì tài khoản đối ứng (như được định nghĩa theo 22 U.S.C. § 9221a(d)(1)) với bất kỳ tổ chức tài chính nào của Triều Tiên, trừ khi có phê duyệt cụ thể của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc; hoặc

15

cố tình tham gia vào bất kỳ hành vi nào được mô tả trong các khoản từ (1) đến (14).

Mục 104(b)(1) của NKSPEA đề cập đến hành vi của một cá nhân hay tổ chức:
cargo ship

Hoạt động mạng

03

Bộ Ngoại giao cũng được ủy quyền trao thưởng lên đến 5 triệu đô la để đổi lấy thông tin giúp nhận dạng bất kỳ cá nhân nào hỗ trợ hoặc tiếp tay cho việc vi phạm Đạo luật về gian lận và lạm dụng máy tính (“CFAA”, Computer Fraud and Abuse Act) 18 U.S.C. § 1030, theo chỉ đạo hoặc dưới sự kiểm soát của chính phủ Triều Tiên. Bộ Ngoại giao đang tìm kiếm thông tin về bất kỳ hoạt động nào như vậy vi phạm CFAA, liên quan cụ thể nhưng không chỉ bao gồm các hoạt động đó, là:

01

Xâm nhập trái phép vào các máy tính và mạng khu vực công và tư nhân với ý định đánh cắp thông tin;

02

Gửi phần mềm phá hoạt;

03

Phát tán và sử dụng mã độc tống tiền;

04

Gửi lời đe dọa để gây thiệt hại cho, nhằm đạt được thông tin từ hoặc yêu cầu những thứ có giá trị liên quan đến máy tính, với mục đích tống tiền hoặc đòi hỏi những thứ có giá trị từ một cá nhân hoặc tổ chức, bị nghiêm cấm theo Đạo luật 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5) và (a)(7).

Áp phích

04

Để hỗ trợ cho những nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn các hoạt động trái phép của Triều Tiên, chương trình Phần thưởng cho công lý (RFJ, Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao thưởng lên đến 5 triệu đô la để đổi lấy thông tin giúp phá vỡ cơ chế tài chính của những cá nhân tham gia vào một số hoạt động hỗ trợ Triều Tiên, bao gồm các hoạt động rửa tiền, xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Triều Tiên, hoạt động và hành động qua mạng ủng hộ việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) theo quy định.

Please open your Telegram app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Signal app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Line app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Viber app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Skip to content