ລາງວັນເພື່ອ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ

ເກົາຫຼີເໜືອ

Image of North Korea Flag

ພາກທີ

ພາກທີ

ຄຳນຳ

01

ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ນາໆ​ຊ​າດ​ໃນ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ໂຄງ​ການ​ໃຫ້ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ (RFJ, Rewards for Justice,) ຂອງກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ເງິນ​ລ​າງວັນ​ສູງ​ຮອດ $5 ລ້ານ​ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຂັດ​ຂວ​າງ​ກົນ​ໄກ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ລວມທັງ​ການ​ຟອກ​ເງິນ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າຟຸ່ມ​ເຟືອຍ​ໃຫ້​ແກ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທາງ​ໄຊ​ເ​ບີໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແລະ ການກະ​ທຳ​ທີ່​ສະ​​ໜັບ​ສະ​ໜູນການ​ເຜີຍ​ແຜ່ອາ​ວຸດ​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ​ສູງ (Weapon of Mass Destruction, WMD).

Watch

ກະຊວງກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງອື່ນໆເຊັ່ນ:

Weapons Sales and Shipments

ການຂາຍ ແລະ ການຈັດສົ່ງອາວຸດ:

RFJ (ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ) ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫ​າ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ທະ​ການ ແລະ ສິ່ງ​ຂອງ​ອື່ນໆ​ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໃຫ້​ແກ່​ໜ່ວຍ​ງານ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ລວ​ມທັງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

Cyber Operations

ການດຳເນີນການທາງໄຊເບີ:

RFJ (ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ) ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫ​າ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ, ລວມ​ທັງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ທາງ​ການ​ເງິນ ແລະ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ສະ​ກ​ຸນ​ເງິນ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ໂຫຍດ​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

Shipping containers

ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງກຳປັ່ນຫາກຳປັ່ນ:

RFJ (ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ) ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບການຂົນ​ສົ່ງ​ຖ່ານ​ຫີນລະ​ຫວ່າງ​ຫາ​ກຳ​ປັ່ນ​ທີ່​ມີ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ເນີດ​ຢູ່ໃນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຫຼື ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ ຫຼື ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ປີ​ໂຕ​ຣ​ລຽມ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

North Korean Labor

ແຮງງານເກົາຫຼີເໜືອ:

RFJ (ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ) ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບຄົນ​ສັນ​ຊາດ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ນອກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ສ້າງລາຍ​ໄດ້ໃຫ້​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ລວ​ມ​ທັງ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ຄົນ​ທີ່​ຈ້າງ​ພວກ​ເຂົາ ຫຼື ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ດ້ານ​ກິດ​ຈະ​ກຳຂອງພວກ​ເຂົາ​ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່ນອກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

Money Laundering

ການຟອກເງິນ:

RFJ (ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ) ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຟອກ​ເງິນ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. ນີ້​ສາ​ມາດ​ລວມ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຂອງ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ, ລວມ​ທັງສະກຸນ​ເງິນ​ອອນ​ລາຍທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບຊາດເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຫຼື ອົງ​ກອນໃດໜຶ່ງ, ລວມ​ທັງ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໃດໜຶ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແຕ່​ໃຊ້​ງານ​ໂດຍ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຫຼື ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ຕະຫຼອດ​ຈົນ​ຮອດ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ບັງ​ໜ້າ ຫຼື ບໍ​ລິ​ສັດ​ປົກ​ປິດ​ໃດໜຶ່ງທີ່ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ແລະ ມີ​ການເຂົ້າ​ເຖິງ​ລະ​ບົບ​ການ​ເງິນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.

Drugs and Counter

ຢາເສບຕິດ ແລະ ການປອມແປງ:

RFJ (ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ) ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ການ​ປອມ​ແປງ​ສິນ​ຄ້າ ຫຼື ເງິນ​ຕາ ແລະ ການລັກ​ລອບ​ຂົນ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

Luxury

ສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍ:

RFJ (ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ) ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຂົນ​ສົ່ງ ຫຼື ການ​ຮັບ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າຟຸ່ມ​ເຟືອຍ​ໃຫ້​ແກ່ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກົາ​ຫຼີ, ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ມີລົດ​ຍົນຫຼູຫຼາ, ເສື້ອ​ຜ້າຂອງ​ນັກ​ອອກ​ແບບ, ເຄື່ອງ​ປະ​ດັບ, ເຫຼົ້າ, ຢາ​ສູບ, ນ້ຳ​ຫອມ ຫຼື ສິນ​ຄ້າ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ອອກ​ແບບໃຫ້​ຊົນ​ຊັ້ນ​ສູງ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ.

Human Rights Abuses

ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ:

RFJ (ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ) ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ລະເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ທີ່ຮ້າ​ແຮງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

computers on a desk

ຂໍ້ມູນ

02

ກະຊວງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍສະເພາະໃຫ້ສະເໜີເງິນລາງວັນສູງຮອດ $5 ລ້ານສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປສູ່ການຂັດຂວາງກົນໄກທາງການເງິນຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະພຶດຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພາກທີ 104(a) ແລະ 104(b)(1) ວ່າດ້ວຍການຂວັ້ມບາດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ພະລາຊະບັນຍັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍຂອງປີ 201 6(NKSPEA ,North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act). ມາດຕາທີ 104(a) ຂອງ NKSPEA ຄອບຄຸມການປະພຶດໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນທີ່:

01

ເຈດ​ຕະ​ນາ, ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງອ້ອ​ມ, ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ຫຼື ສົ່ງ​ອອກ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໄປ​ຫາ, ເຂົ້າ​ໄປ ຫຼື ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ສິນ​ຄ້າ​, ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີໃດໆ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ສຳ​ລັບການ​ສົ່ງ​ອອກໂດຍ​ສະຫະ​ລັດອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ເນື່ອງ​ຈາກການ​ນຳ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ສິນ​ຄ້າ, ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ວຸດ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ​ສູງ ຫຼື ລະ​ບົບການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ວຸດ ແລະ ວັດ​ຖຸເຫຼົ່າ​ນັ້​ນ​ມີ​ສ່ວນ​ຊ່ວຍ​ໃນການ​ນຳ​ໃຊ້, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ການ​ຜະລິດ, ຄອບ​ຄອງ ຫຼື ໄດ້​ມາ​ໂດຍ​ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ, ລັງ​ສີ, ເຄ​ມີ ຫຼື ອາ​ວຸດ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ພາບ ຫຼື ອຸ​ປະ​ກອນ ຫຼື ລະ​ບົບໃດໜຶ່ງທັງ​ໝົດ ຫຼື ບາງ​ສ່ວນທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ອາ​ວຸດ​ດັ່ງ​ກ່າວ;

02

ເຈດ​ຕະ​ນາ, ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງອ້ອ​ມ, ໃຫ້​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ຄຳ​ແນະ​ນຳ ຫຼື ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອື່ນໆ ຫຼື ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ການ​ເງິ​ນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ, ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັ​ບ​ການ​ຜະ​ລິດ, ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ຫຼື ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອາ​ວຸດ​, ອຸ​ປະ​ກອນ ຫຼື ລະ​ບົບເຫຼົ່າ​ນັ້ນເພື່ອ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ຫຼື ສົ່ງ​ອອກ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໄປ​ຫາ, ເຂົ້າ​ໄປ ຫຼື ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​;

03

ເຈດ​ຕະ​ນາ, ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງອ້ອ​ມ, ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ຫຼື ສົ່ງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ສິນ​ຄ້າຟຸ່ມ​ເຟືອຍ​ອີກ​ຄັ້ງໃຫ້​ແກ່ ຫຼື ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ;

04

ເຈດ​ຕະ​ນາ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ຫຼື ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກການກວດ​ຈັບ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ;

05

ເຈດ​ຕະ​ນາ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ຫຼື ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກການລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຢ່າງ​ໜັກໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ;

06

ເຈດ​ຕະ​ນາ, ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງອ້ອ​ມ, ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ, ການ​ປອມ​ແປງ​ສິນ​ຄ້າ ຫຼື ສະ​ກຸນ​ເງິນ, ການ​ລັກ​ລອບຂົນ​ເງິນ ຫຼື ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິ​ດ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເ​ໜືອ ຫຼື ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ສູງ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານແທນ ຫຼື ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານນັ້ນ;

07

ເຈດ​ຕະ​ນາ ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ທຳ​ລາຍຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄຊ​ເບີ​ຜ່ານ​ການ​ນຳ​ໃ​ຊ້​ເຄືອ​ຂ່າຍ ຫຼື ລະ​ບົບຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ເພື່ອ​ຕ້ານຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ລັດ​ຖະ​ບານ ຫຼື ອົງ​ກອນ​ອື່ນໆ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີເໜືອ;

08

ເຈດ​ຕະ​ນາ, ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງອ້ອ​ມ, ການຂາຍ, ສະ​ໜອງ ຫຼື ການ​ຂົນສົ່ງ​ໄປ​ຫາ ຫຼື ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຫຼື ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ນາມ​ຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ບານນັ້​ນ, ໂລ​ຫະ​ມີ​ຄ່າຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ, ກ​ຣາ​ໄຟທ໌, ໂລ​ຫະ ຫຼື ອາ​ລູ​ມີ​ນຽມ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ ຫຼື ເຄິ່ງ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ, ເຫຼັກ, ຖ່ານ​ຫີນ ຫຼື ຊອບ​ແວ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ​ເພື່ອ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ໂດຍ ຫຼື ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດ້ານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງໂດຍ​ກົງກັບ​ອາ​ວຸດ​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ​ສູງ ແລະ ລະ​ບົບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ວຸດ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ແພ່​ກະ​ຈາຍ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ, ພັກແຮງ​ງານຂອງ​ເກົາຫຼີ, ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຫຼື ກິດ​ຈະ​ກຳໜ່ວຍ​ຂ່າວກອງ ຫຼື ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ຄ້າຍ​ຄຸມ​ຂັງທາງ​ການ​ເມືອງ ຫຼື ຄ້າຍກຳ​ມະ​ກອນ​ທີ່ຖືກບັງ​ຄັບ​ນອກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ;

09

ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ຫຼື ການ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ຫຼື ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ປ້ອງກັນ ຫຼື ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໃດໆໜຶ່ງອອກຄືນອີກ​ຄັ້ງ, ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ ຫຼື ຈາກ​ເກົາ​ເໜືອໂດຍເຈດ​ຕະ​ນາ, ໂດຍທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງອ້ອ​ມ, (ຕາມຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ 22 U.S.C. § 2794);

10

ການ​ຊື້ຫຼື ຮັບ​ເອົາຄຳ, ແຮ່​ໄທ​ທານຽມ, ແຮ່​ວານ​ນາ​ດຽມ, ທອງ​ແດງ, ເງິນ, ນິກ​ເກີນ, ສັງກະ​ສີ ຫຼື ແຮ່​ທາດ​ຫາ​ຍາກ​ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໂດຍ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ໂດຍ​ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງ​ອ້ອມ;

11

ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ຂາຍ ຫຼື ຮັບ​ສົ່ງ​ຈະຫຼວດ, ວິ​ຊາ​ການ​ບິນ ຫຼື ນ້ຳ​ມັນ​ເຮືອ​ບິນຈຳ​ນວນຫຼາຍ (ຍົກ​ເວັ້ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳໃຊ້​ໂດຍ​ຍົນ​ໂດຍ​ສານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນຢູ່ນອກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ໄປ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຫຼື ຖ້ຽວ​ບິນ​ກັບ​ໂດຍ​ພິ​ເສດ) ໃຫ້​ແກ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໂດຍ​ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງ​ອ້ອ​ມ;

12

ການ​ຈັດ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ນ້ຳ​ມັນ ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ, ການ​ໃໃຫ້ບໍ​ລິ​ການພາ​ຊະ​ນະ​ໃສ່​ຖ່ານ​ຫີນ ຫຼື ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ແກ່​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ ຫຼື ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ ຫຼື ບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ​ເຮືອ ຫຼື ເຮືອ​ບິນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ຫຼື ມະ​ຕິ​ຂອງສະ​ພາຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດໂດຍ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ໂດຍ​ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງ​ອ້ອມ;

13

ຮັບ​ປະ​ກັນ, ລົງ​ທະ​ບຽນ, ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ຈົດທະ​ບຽນ ຫຼື ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ກັນ​ໄພ ຫຼື ການ​ຈົດທະ​ບຽນ​ສຳ​ລັບ​ເຮືອທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ ຫຼື ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອໂດຍ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ທັງ​ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງ​ອ້ອມ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ພິ​ເສດ​ຈາກ​ສະ​ພາຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ;

14

ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ບັນ​ຊີ​ຄູ່​ສັນ​ຍາ (ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ 22 U.S.C. § 9221a(d)(1) ) ກັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໃດໜຶ່ງໂດຍເຈດ​ຕະ​ນາ​ໂດຍ​ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງ​ອ້ອມ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການອະ​ນຸ​ຍາດ​ພິ​ເສດ​ຈາກສະ​ພາຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ; ຫຼື

15

ພະ​ຍາ​ຍາມ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ກະ​ທຳ​ໃດໜຶ່ງທີ່​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄວ້​ໃນ​ຫຍໍ້​ໜ້າ (1) ຮອດ (14) ໂດຍ​ເຈດ​ຕະ​ນາ.

ມາດຕາທີ 104(b)(1) ຂອງ NKSPEA ຄອບຄຸມການປະພຶດໂດຍຄົນ ຫຼື ອົງກອນທີ່:
cargo ship

ການດຳເນີນການທາງໄຊເບີ

03

ກະຊວງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍສະເພາະໃຫ້ສະເໜີເງິນລາງວັນສູງຮອດ $5 ລ້ານສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປສູ່ການລະບຸ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຖືກສັ່ງ ຫຼື ໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ, ຊ່ວຍ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນການລະເມີດພະລາຊະບັນຍັດການລະເມີດ ແລະ ການສໍ້ໂກງດ້ານຄອມພິວເຕີ (“CFAA”, Computer Fraud and Abuse Act), 18 U.S.C. § 1030. ກະຊວງກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳທີ່ລະເມີດ CFAA, ໂດຍມີຄວາມສົນໃຈສະເພາະແຕ່ບໍ່ພິເສດໃນບັນດາກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ພົວພັນ:

01

ການ​ເຈາະເຂົ້າ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ແລະ ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ພາກ​ລັດ ແລະ ເອ​ກະ​ຊົນໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດໂດຍ​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ໃນ​ການ​ລັກ​ຂໍ້​ມູນ;

02

ການ​ສົ່ງມາ​ລ​ແວ (malware) ເພື່ອ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ

03

ການ​ເຜີຍ​ແຜ່ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້ແຣນ​ຊອມ​ແວ (ransomware);

04

ການ​ສົ່ງສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ຄຸມ​ຄາມ​ທີ່ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍຕໍ່, ຮັບ​ຂໍ້​ມູນມາ​ຈາກ​ຈາກ ຫຼື ການ​ຂໍ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ໂດຍ​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ຮຽກ​ເງິນ​ຈາກ​ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ອົງ​ກອນ ຫຼື ສິ່ງ​ມີ​ຄ່າ​ໃດໆ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຫ້າມຕາມ 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5), ແລະ (a)(7).

ໃບໂຄສະນາ

04

ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ນາໆ​ຊ​າດ​ໃນ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ໂຄງ​ການ​ໃຫ້ລາງວັນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ (RFJ, Rewards for Justice,) ຂອງກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ເງິນ​ລ​າງວັນ​ສູງ​ຮອດ $5 ລ້ານ​ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຂັດ​ຂວ​າງ​ກົນ​ໄກ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ລວມທັງ​ການ​ຟອກ​ເງິນ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າຟຸ່ມ​ເຟືອຍ​ໃຫ້​ແກ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທາງ​ໄຊ​ເ​ບີໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແລະ ການກະ​ທຳ​ທີ່​ສະ​​ໜັບ​ສະ​ໜູນການ​ເຜີຍ​ແຜ່ອາ​ວຸດ​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ​ສູງ (Weapon of Mass Destruction, WMD).

Please open your Telegram app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Signal app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Line app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Viber app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Skip to content