រង្វាន់សម្រាប់ភាពយុត្តិធម៌

រ៉េខាងជើង

Image of North Korea Flag

ផ្នែក

ផ្នែក

សេចក្ដីផ្តើម

01

ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិក្នុងការបង្អាក់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើង រង្វាន់សម្រាប់ភាពយុត្តិធម៌របស់ក្រសួងរដ្ឋ (RFJ, Rewards for Justice) ផ្តល់ជូនរង្វាន់រហូតដល់ទៅ 5 លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំឱ្យមានការរំខានដល់យន្តការហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាក់លាក់ដែលគាំទ្រដល់កូរ៉េខាងជើង ដោយរួមទាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការនាំចេញទំនិញប្រណីតៗទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង សកម្មភាពតាមអ៊ិនធឺណិត និងសកម្មភាពជាក់លាក់នានាដែលគាំទ្រដល់ការរីកសាយរបស់អាវុធនៃការបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំ (WMD)។

Watch

ក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើន ក្រសួងកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពី៖

Weapons Sales and Shipments

ការលក់និងការដឹកជញ្ជូនអាវុធ៖

RFJ កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីការនាំចេញពីកូរ៉េខាងជើងនូវអាវុធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយោធា និងរបស់របរផ្សេងៗទៀតទៅកាន់អង្គភាពឬបុគ្គលណាមួយ រួមទាំងការដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រភេទនេះពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរ។

Cyber Operations

ប្រតិបត្ដិការតាមអ៊ិនធឺណិត៖

RFJ កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត រួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង។

Shipping containers

ការផ្ទេរពីកប៉ាល់មួយទៅកប៉ាល់មួយ៖

RFJ កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីការផ្ទេរ ពីកប៉ាល់មួយទៅកប៉ាល់មួយដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនូវធ្យូងថ្ម ឬផលិតផលប្រេងឆៅ ឬប្រេងកាតដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។

North Korean Labor

ពលករកូរ៉េខាងជើង៖

RFJ កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើការរកប្រាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង រួមទាំងព័ត៌មានអំពីបណ្តាក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលដែលជួលពួកគេ ឬបើមិនដូច្នេះទេ សម្រួលដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។

Money Laundering

ការលាងលុយកខ្វក់៖

RFJ កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់ដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង។ នេះអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ រួមទាំងរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិឬអង្គភាពដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើង រួមទាំងគណនីធនាគារណាមួយមានទីតាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកូរ៉េខាងជើង ឬសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់កូរ៉េខាងជើង ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនជួរមុខ ឬក្រុមហ៊ុនគ្របដណ្តប់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងនាមកូរ៉េខាងជើង​ និងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។

Drugs and Counterfeiting

គ្រឿងញៀន និងការក្លែងបន្លំ៖

RFJ កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីការជួញដូរនីកូទីន ការក្លែងបន្លំទំនិញឬរូបិយប័ណ្ណ និងការរត់ពន្ធសាច់ប្រាក់ច្រើនដែលគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង។

Luxury Goods

ទំនិញប្រណីត៖

RFJ កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីការដឹកជញ្ជូនឬផ្ទេររបស់របរប្រណីតៗទៅកូរ៉េខាងជើង ដែលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងរថយន្តធុនធំ សម្លៀកបំពាក់ម៉ូត គ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងស្រវឹង ថ្នាំជក់ ទឹកអប់ ឬរបស់របរស្រដៀងគ្នាផ្សេងៗទៀតដែលទំនងសម្រាប់វណ្ណៈអភិជន។

Human Rights Abuses

ការរំលោភសិទិ្ធមនុស្ស៖

RFJ កំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង។

computers on a desk

ត៌មាន

02

ក្រសួងត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិពិសេសក្នុងការផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ 5 លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំឱ្យមានការរំខានដល់យន្តការហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពណាដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តដែលបានពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក 104 (a) និង 104 (b) នៃទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើង និងច្បាប់លើកកម្ពស់គោលនយោបាយឆ្នាំ 2016 (NKSPEA, North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act)។ ផ្នែក 104 (a) នៃ NKSPEA គ្របដណ្តប់លើការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពដែល៖

01

ដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល នាំចូល នាំចេញ ឬនាំចេញឡើងវិញនូវទំនិញ សេវាកម្ម ឬបច្ចេកវិទ្យាទៅឬពីកូរ៉េខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការនាំចេញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទំនិញ សេវាកម្ម ឬបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អាវុធនៃការបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំឬប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អាវុធបែបនេះ និងចូលរួមចំណែកជាសម្ភារៈដល់ការប្រើប្រាស់ ការអភិវឌ្ឍន៍ ផលិតកម្ម ការកាន់កាប់ ឬការទិញដោយជនណាម្នាក់នូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ វិទ្យុសកម្ម សារធាតុគីមី ឬអាវុធជីវសាស្ត្រ ឬឧបករណ៍ឬប្រព័ន្ធណាមួយដែលត្រូវបានបង្កើតទាំងមូល ឬមួយផ្នែកដើម្បីចែកចាយអាវុធនោះ។

02

ដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ដំបូលន្មាន ឬសេវាកម្ម ឬជំនួយផ្សេងទៀត ឬពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការផលិត ការថែទាំ ឬការប្រើប្រាស់អាវុធ ឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធណាមួយដែលត្រូវនាំចូល នាំចេញ ឬនាំចេញឡើងវិញទៅក្នុង ឬមកពីកូរ៉េខាងជើង។

03

ដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល នាំចូល នាំចេញ ឬនាំចេញទំនិញប្រណីតទៅឬទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។

04

ដោយចេតនា ជាប់ពាក់ព័ន្ធ ទទួលខុសត្រូវ ឬសម្របសម្រួលការចាប់ពិរុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង

05

ដោយចេតនា ជាប់ពាក់ព័ន្ធ ទទួលខុសត្រូវ ឬសម្របសម្រួលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង។

06

ដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ ការក្លែងបន្លំទំនិញឬរូបិយប័ណ្ណ ការរត់ពន្ធសាច់ប្រាក់ច្រើន ឬការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង ឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ឬបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឬក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនោះ។

07

ដោយចេតនា ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្តាញកុំព្យូទ័រ ឬប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងជនបរទេស រដ្ឋាភិបាល ឬអង្គភាពផ្សេងទៀតក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង។

08

ដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ការលក់ ការផ្គត់ផ្គង់ ឬការផ្ទេរទៅឬពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពជំនួស ឬក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនោះ ចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃនៃលោហៈធាតុមានតម្លៃ ធ្យូងថ្មម្យ៉ាងដែលផុយ លោហៈធាតុឆៅឬពាក់កណ្តាលសម្រេច ឬអាលុយមីញ៉ូម ដែកថែប ធ្យូងថ្ម ឬសូហ្វវែរ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយឬនៅក្នុងដំណើរការឧស្សាហកម្មដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងអាវុធនៃការបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំនិងប្រព័ន្ធចែកចាយសម្រាប់អាវុធបែបនេះ សកម្មភាពរីកសាយភាយផ្សេងៗទៀត គណបក្សពលករកូរ៉េ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ សន្តិសុខផ្ទៃក្នុង ឬសកម្មភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ ឬប្រតិបត្តិការនិងថែរក្សាជំរុំពន្ធនាគារនយោបាយ ឬជំរុំកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ ដោយរួមទាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរ។

09

នាំចូល នាំចេញ ឬនាំចេញឡើងវិញទៅ ចូល ឬពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលនូវអាវុធឬសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធ ឬមាត្រាការពារ ឬសេវាកម្មការពារណាមួយ (ដូចជា លក្ខខណ្ឌប្រភេទនេះត្រូវបានកំណត់ក្នុង 22 U.S.C. § 2794)។

10

ទិញ ឬបើមិនដូច្នេះទេទទួលបានពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលនូវបរិមាណរ៉ែមាស រ៉ែទីតានីញ៉ូម រ៉ែដែក ទង់ដែង ប្រាក់ នីកែល ស័ង្កសី ឬរ៉ែកម្រ។

11

លក់ ឬផ្ទេរទៅកូរ៉េខាងជើងដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលនូវបរិមាណកាំជ្រូច អាកាសចរណ៍ ឬឥន្ធនៈយន្តហោះ (លើកលែងតែការប្រើប្រាស់ដោយយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរស៊ីវិលនៅខាងក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាពិសេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើង ឬការហោះហើរត្រឡប់មកវិញរបស់ខ្លួន)។

12

ផ្តល់ដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលនូវបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈ ឬការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងច្រើន ផ្តល់សេវាកម្មលេណដ្ឋាន ឬសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការសំខាន់ ឬប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រតិបត្តិ ឬរក្សា នាវាឬយន្ដហោះដែលត្រូវបានកំណត់ក្រោមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលត្រូវអនុវត្ត ឬដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវអនុវត្ត ឬដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលដែលបានកំណត់ក្រោមដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវអនុវត្ត។

13

ធានារ៉ាប់រង ចុះឈ្មោះ សម្រួលដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដល់ការចុះឈ្មោះ ឬរក្សាការធានារ៉ាប់រង ឬការចុះឈ្មោះសម្រាប់ នាវាដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង លើកលែងតែមានការអនុម័តយ៉ាងជាក់លាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

14

រក្សាដោយចេតនា ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលនូវគណនីឆ្លើយឆ្លង (ដែលត្រូវបានកំណត់និយមន័យក្នុង 22 U.S.C. § 9221a(d)(1)) ជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងជើងណាមួយ លើកលែងតែត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងជាក់លាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬ

15

ប៉ុនប៉ងដោយចេតនាក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តណាមួយដែលបានពណ៌នានៅក្នុងកថាខណ្ឌ (1) ដល់ (14)។

ផ្នែកទី 104(b)(1) នៃ NKSPEA គ្រប់ដណ្តប់លើការប្រព្រឹត្តិដោយបុគ្គល ឬអង្គភាព ដែល៖
cargo ship

ប្រតិបត្ដិការតាមអ៊ិនធឺណិត

03

ក្រសួងនេះក៏ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ 5 លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាម្នាក់ដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំ ឬស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង ជំនួយ ឬបោះបង់ចោលការរំលោភបំពានលើច្បាប់ស្តីពីការក្លែងបន្លំនិងការបំពានកុំព្យូទ័រ (“CFAA”, Computer Fraud and Abuse Act), 18 U.S.C. § 1030។ ក្រសួងកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីសកម្មភាពបែបនេះដែលបំពានលើ CFAA ជាពិសេសប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងសកម្មភាពទាំងនោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹង៖

01

ការលួចចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងកុំព្យូទ័រនិងបណ្តាញក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដោយមានចេតនាលួចយកព័ត៌មាន។

02

ការបញ្ជូនមេរោគបំផ្លាញ

03

ការផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងប្រើប្រាស់មេរោគទប់ស្កាត់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។

04

ការផ្ញើការគំរាមកំហែងដើម្បីបង្កការខូចខាតដល់ ទទួលព័ត៌មានពី ឬស្នើសុំអ្វីមួយដែលមានតំលៃទាក់ទងទៅនឹងកុំព្យូទ័រដោយមានចេតនាជំរិតទារប្រាក់ពីបុគ្គលឬប្រាក់របស់អង្គភាពឬរបស់អ្វីដែលមានតម្លៃដែលហាមឃាត់ដោយ 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5) និង (a)(7)។

បដា

04

ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិក្នុងការបង្អាក់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើង រង្វាន់សម្រាប់ភាពយុត្តិធម៌របស់ក្រសួងរដ្ឋ (RFJ, Rewards for Justice) ផ្តល់ជូនរង្វាន់រហូតដល់ទៅ 5 លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំឱ្យមានការរំខានដល់យន្តការហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាក់លាក់ដែលគាំទ្រដល់កូរ៉េខាងជើង ដោយរួមទាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការនាំចេញទំនិញប្រណីតៗទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង សកម្មភាពតាមអ៊ិនធឺណិត និងសកម្មភាពជាក់លាក់នានាដែលគាំទ្រដល់ការរីកសាយរបស់អាវុធនៃការបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំ (WMD)។

Please open your Telegram app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Signal app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Line app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Viber app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Skip to content