Rewards for Justice

Hilagang Korea

Image of North Korea Flag

Seksyon

Seksyon

Gantimpala Hanggang $5 Milyon

01

Upang masuportahan ang internasyonal na mga pagsisikap mapigilan ang ipinagbabawal na aktibidad ng Hilagang Korea, ang programa ng Mga Gantimpala para sa Hustisya  (RFJ, Rewards for Justice) ng Kagawaran ng Estado ay nag-aalok ng gantimpala hanggang $5 milyon para sa impormasyon na hahantong sa pagpigil ng mga mekanismong pampinansyal ng mga taong nakikibahagi sa ilang aktibidad na sumusuporta sa Hilagang Korea , kabilang ang money laundering, pagluluwas ng mga mamahaling kalakal sa Hilagang Korea, na tinukoy sa aktibidad na cyber at mga aksyon na sumusuporta sa paglaganap ng Weapons of Mass Destruction (WMD).

Panoorin ang Video

Ang Kagawaran ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga sumusunod:

Weapons Sales and Shipments

Mga Benta at Pagpadala ng mga Armas:

Naghahanap ang RFJ ng impormasyon tungkol sa pag-export mula sa Hilagang Korea ng mga armas na nauugnay sa militar at iba pang mga bagay sa anumang nilalang o indibidwal, kasama ang pagpapadala ng mga naturang bagay mula sa Hilagang Korea.

Cyber Operations

Mga Operasyong Cyber:

Naghahanap ang RFJ ng impormasyon sa mga naghahangad na mapahina ang seguridad ng cyber, kabilang ang mga institusyong pampinansyal at palitan ng cryptocurrency sa buong mundo, para sa kapakinabangan ng Pamahalaan ng Hilagang Korea.

Shipping containers

Mga Paglipat na Ship-to-Ship:

Naghahanap ang RFJ ng impormasyon tungkol sa mga paglipat na ship-to-ship ng uling na nagmumula sa Hilagang Korea o mga produktong krudo o petrolyo na ipinadala sa Hilagang Korea.

North Korean Labor

Mga Manggagawa ng Hilagang Korea:

Naghahanap ang RFJ ng impormasyon sa mga nasyonal ng Hilagang Korea na ipinadala sa labas ng Hilagang Korea upang magtrabaho upang makalikom ng pera para sa pamahalaan ng Hilagang Korea, kasama ang impormasyon sa mga kumpanya at indibidwal na nagpapatrabaho sa kanila o kung hindi man ay pinadali ang kanilang mga aktibidad sa labas ng Hilagang Korea.

Money Laundering

Money Laundering:

Naghahanap ang RFJ ng impormasyon sa money laundering upang suportahan ang Pamahalaan ng Hilagang Korea. Maaari itong magsama ng impormasyon tungkol sa paggalaw ng pera, kabilang ang virtual na pera, na kinasasangkutan ng anumang nasyonal o entidad na nauugnay sa Hilagang Korea, kasama ang anumang mga bank account na matatagpuan sa ibang bansa na ginamit ng Hilagang Korea o para sa kapakinabangan ng Hilagang Korea, pati na rin ang anumang mga harap na kumpanya o pabalat na mga kumpanya na tumatakbo sa ngalan ng Hilagang Korea at may access sa internasyonal na sistemang pampinansyal.

Drugs and Counter

Droga at Pamemeke:

Naghahanap ang RFJ ng impormasyon tungkol sa pangangalakal ng narcotics, pameke ng mga kalakal o pera, at maramihang pagpapalusot ng salapi na sumusuporta sa pamahalaan ng Hilagang Korea.

Luxury

Mga Mamahaling Produkto:

Naghahanap ang RFJ ng impormasyon tungkol sa anumang kargamento o paglilipat ng mga mamahaling bagay sa DPRK, na maaaring magsama ng mga mamahaling sasakyan, disenyong damit, alahas, alkohol, tabako, pabango, o iba pang katulad na bagay na malamang na nakalaan para sa mga elite ng rehimen.
Human Rights Abuses

Mga Pag-abuso sa Karapatang Pantao:

Naghahanap ang RFJ ng impormasyon tungkol sa mga seryosong pag-abuso sa karapatang pantao ng Gobyerno ng Hilagang Korea.

computers on a desk

Impormasyon

02

Partikular na pinahintulutan ang Kagawaran na mag-alok ng mga gantimpala na hanggang $5 milyon para sa impormasyong humahantong sa pagpigil ng mga mekanismo sa pananalapi ng sinumang tao o entidad na sumali sa pag-uugali na inilarawan sa mga seksyon 104(a) at 104(b)(1) ng Batas ng Mga Parusa at Pagpapahusay ng Patakaran ng Hilagang Korea ng 2016 (NKSPEA, North Korea Sanctions and Policy Enhancment Act). Saklaw ng Seksyon 104(a) ng NKSPEA ang pag-uugali ng isang indibidwal o entidad na:

01

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, nag-aangkat, nagluluwas, o muling nagluluwas papunta, papasok, o palabas ng North Korea ng anumang produkto, serbisyo, o teknolohiya na kontrolado para iluwas ng Estados Unidos dahil ang paggamit sa mga produkto, serbisyo o teknolohiya para sa mga weapon of mass destruction o mga sistema ng pagpapadala para sa ganoong mga armas at materyal na nag-aambag sa paggamit, pagbubuo, pagmamay-ari, o pagkuha ng sinumang tao na may nuclear, radiological, chemical, o biological weapon o anumang device o sistema na idinisenyo nang buo o bilang bahagi para magdala ng ganoong armas;

02
nang nalalaman, direkta o hindi direkta, nagbibigay ng pagsasanay, payo o anumang serbisyo o tulong, o sangkot sa malalaking pinansyal na transaksyon, na kaugnay ng paggawa, pagpapanatili o paggamit ng anumang ganoong armas, device o sistema para iangkat, iluwas, o muling iluwas papunta, papasok, o palabas ng North Korea;
03

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, nag-aangkat, nagluluwas, o muling nagluluwas ng mga mamahaling produkto papunta o papasok sa Hilagang Korea;

04

nang nalalaman sangkot sa, responsible para sa, o nangangasiwa sa pag-censor ng Gobyerno ng Hilagang Korea;

05

nang nalalaman sangkot sa, responsible para sa, o nangangasiwa sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng Gobyerno ng Hilagang Korea;

06

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, sangkot sa money laundering, pamemeke ng mga paninda o pera, pagpupuslit ng malakihang pera, o pagbebenta ng bawal gamot na sumusuporta sa Gobyerno ng Hilagang Korea o sinumang mataas na opisyal o taong kumikilos para sa o kumakatawan para sa Gobyernong iyon;

07

nang nalalaman sangkot sa mahahalagang aktibidad na sumasabotahe sa cybersecurity sa pamamagitan ng paggamit ng mga network o sistema ng computer laban sa mga dayuhan, gobyerno, o iba pang organisasyon para sa Gobyerno ng Hilagang Korea;

08

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, nagbebenta, nagsu-supply, o naglilipat ng malaking dami ng mahahalagang metal, graphite, raw semi-finished metal o aluminum, bakal, uling o software papunta o palabas ng Gobyerno ng Hilagang Korea, para gamitin ng o sa mga industriyal na prosesong direktang nauugnay sa mga weapon of mass destruction at mga sistema sa pagpapadala ng mga ganoong armas, iba pang aktibidad sa pagpapalaganap, ang Korean Workers’ Party, mga sandatahang lakas, internal na seguridad, o mga intelligence activity, o ang pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga kampo ng mga politikal na bilanggo o mga forced labor camp, kabilang ang nasa labas ng Hilagang Korea;

09

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, pag-angakat, pag-export, o muling pag-export sa, patungo sa, o mula sa Hilagang Korea ang anumang armas o kaugnay na materyal o anumang artikulo sa pagtatanggol o serbisyo sa pagtatanggol (tulad ng naturang mga termino ay tinukoy sa 22 U.S.C. § 2794);

10

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, mga pagbili o kung hindi man nakakakuha mula sa Hilagang Korea ng anumang makabuluhang halaga ng ginto, titanium ore, vanadium ore, tanso, pilak, nikel, zinc, o bihirang mga mineral sa lupa;

11

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, nagbebenta o naglilipat sa Hilagang Korea ng anumang makabuluhang halaga ng rocket, aviation, o jet fuel (maliban sa paggamit ng isang sibilyan na pampasaherong sasakyang panghimpapawid sa labas ng Hilagang Korea, eksklusibo para sa pagkonsumo sa panahon ng paglipad nito sa Hilagang Korea o ang pagbabalik na paglipad);

12

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, ay nagbibigay ng makabuluhang halaga ng gasolina o mga supply, nagbibigay ng mga serbisyo sa bunkering, o pinapabilis ang isang makabuluhang transaksyon o mga transaksyon upang mapatakbo o mapanatili, isang sisidlan o sasakyang panghimpapawid na itinalaga sa ilalim ng naaangkop na Kautusang Tagapagpaganap (Executive Order) o isang naaangkop na resolusyon ng United Nations Security Council , o pag-aari o kinokontrol ng isang tao na itinalaga sa ilalim ng isang naaangkop na Kautusang Tagapagpaganap o naaangkop na resolusyon ng United Nations Security Council;

13

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, nagsisiguro, nagrerehistro, pinapabilis ang pagpaparehistro ng, o nagpapanatili ng seguro o isang pagpaparehistro para sa, isang sisidlan na pagmamay-ari o kinokontrol ng Pamahalaan ng Hilagang Korea, maliban sa partikular na naaprubahan ng United Nations Security Council;

14

nang nalalaman, direkta o hindi direkta, nagpapanatili ng isang account ng korespondent (tulad ng tinukoy sa 22 U.S.C. § 9221a(d)(1)) sa anumang institusyong pampinansyal ng Hilagang Korea, maliban sa partikular na naaprubahan ng United Nations Security Council; o

15

nalalaman na pagtatangka na makisali sa anuman sa pag-uugaling inilarawan sa mga talata (1) hanggang (14).

Saklaw ng Seksyon 104(b)(1) ng NKSPEA ang pag-uugali ng isang indibidwal o entidad na:
cargo ship

Computer Fraud at Abuse Act

03

Binigyan din ng kapangyarihan ang Departamento na mag-alok ng gantimpala na hanggang $5 milyon para sa impormasyong makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng sinumang indibidwal na, sa inutusan o nasa ilalim ng pamamahala ng gobyerno ng North Korea, ay tumutulong sa paglabag sa Computer Fraud at Abuse Act (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030. Naghahanap ng impormasyon ang Departamento tungkol sa anumang ganoong aktibidad na lumalabag sa CFAA, na may partikular, ngunit hindi eksklusibong, interes sa mga aktibidad na nabanggit kabilang ang:

01

Hindi pinahintulutang pakikialam sa mga pampubliko o pribadong computer o network na may hangaring magnakaw ng impormasyon;

02

Pagpapadala ng nakasisirang malware;

03

Pagpapakalat at paggamit ng ransomware;

04

Pagpapapadala ng mga banta para magdulot ng pagkasira sa, makakuha ng impormasyon mula sa, o makahiling ng anumang may halaga kaugnay ng isang computer, na may hangaring mangikil ng pera o anumang may halaga mula sa isang tao o organisasyon na labag sa 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5), at(a)(7).

Mga Poster

04

Upang masuportahan ang internasyonal na mga pagsisikap mapigilan ang ipinagbabawal na aktibidad ng Hilagang Korea, ang programa ng Mga Gantimpala para sa Hustisya  (RFJ, Rewards for Justice) ng Kagawaran ng Estado ay nag-aalok ng gantimpala hanggang $5 milyon para sa impormasyon na hahantong sa pagpigil ng mga mekanismong pampinansyal ng mga taong nakikibahagi sa ilang aktibidad na sumusuporta sa Hilagang Korea , kabilang ang money laundering, pagluluwas ng mga mamahaling kalakal sa Hilagang Korea, na tinukoy sa aktibidad na cyber at mga aksyon na sumusuporta sa paglaganap ng Weapons of Mass Destruction (WMD).

Please open your Telegram app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Signal app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Line app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Viber app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Skip to content