Belonings vir geregtigheid

Noord-Korea

Image of North Korea Flag

Afdelings

Afdelings

Belonings van tot $5 miljoen

01

Ter ondersteuning van internasionale pogings om Noord-Korea se onregmatige aktiwiteite te ontwrig, bied die VSA se Departement van Buitelandse Sake (State Department) se program Rewards for Justice (RFJ) (Belonings vir Geregtigheid) belonings van tot $5 miljoen vir inligting wat lei tot die ontwrigting van finansiële meganismes van persone wat by sekere aktiwiteite betrokke is wat Noord-Korea ondersteun, insluitend geldwassery, die uitvoer van luukse goedere na Noord-Korea, bepaalde kuberaktiwiteit en aktiwiteite wat die verspreiding van massavernietigingswapens (WMD) ondersteun.

Watch the video

Die departement is op soek na inligting oor onder meer:

Weapons Sales and Shipments

Wapenverkope en -versending:

Die RFJ is op soek na inligting oor die uitvoer uit Noord-Korea van wapens wat met militêre aktiwiteite verband hou asook ander items na enige instansie of individu, insluitend die versending van sodanige items uit Noord-Korea.

Cyber Operations

Kuberbedrywighede:

Die RFJ is op soek na inligting oor mense wat kuberveiligheid probeer ondermyn, insluitend finansiële instellings en kriptogeldeenheid-beurse oor die wêreld heen, wat die regering van Noord-Korea bevoordeel.

Shipping containers

Oordrag van skip na skip:

Die RFJ is op soek na inligting oor die oordrag van steenkool van skip na skip wat oorspronklik uit Noord-Korea kom, of ruolie of petroleumprodukte wat na Noord-Korea verskeep word.

North Korean Labor

Noord-Koreaanse arbeiders:

Die RFJ is op soek na inligting oor Noord-Koreaanse burgers wat na buite Noord-Korea gestuur word om te werk om geld vir die Noord-Koreaanse regering te genereer, insluitend inligting oor maatskappye en individue wat sodanige burgers in diens neem of hul aktiwiteite andersins buite Noord-Korea fasiliteer.

Money Laundering

Geldwassery:

Die RFJ is op soek na inligting oor geldwassery wat ten doel het om die regering van Noord-Korea te ondersteun. Dit kan inligting insluit oor die beweging van valuta, insluitend virtuele valuta, waarby enige burger of instansie wat met Noord-Korea verbind word, insluitend enige bankrekeninge in die buiteland wat deur Noord-Korea gebruik word of Noord-Korea bevoordeel, asook enige frontmaatskappye wat namens Noord-Korea werk en toegang tot die internasionale finansiële stelsel het.

Drugs and Counterfeiting

Dwelms en vervalsings:

DieRFJ is op soek na inligting oor handel in dwelms, vervalsing van goedere of valuta, en smokkelary van groot hoeveelhede kontant wat die Noord-Koreaanse regering ondersteun.

Luxury Goods

Luukse goedere:

Die RFJ is op soek na inligting oor enige versending of oordrag van luukse artikels na die Demokratiese Volksrepubliek Korea (DPRK), insluitend luukse motors, ontwerpersklere, juweliersware, alkohol, tabak, parfuum of ander soortgelyke artikels wat waarskynlik vir die elite van die regering bestem is.

Human Rights Abuses

Menseregteskendings:

Die RFJ is op soek na inligting oor ernstige menseregteskendings deur die regering van Noord-Korea.

computers on a desk

Inligting

02

Die departement is spesifiek gemagtig om belonings van tot $5 miljoen te bied vir inligting wat lei tot die ontwrigting van finansiële meganismes van enige persoon of instansie wat hom/haar besig hou met gedrag soos beskryf in artikel 104(a) en 104(b)(1) van die VSA se North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act (NKSPEA) (Wet op die Versterking van Sanksies en Beleid teen Noord-Korea) van 2016. Artikel 104(a) van die NKSPEA dek gedrag deur ’n individu of instelling wat:

01

willens en wetens, direk of indirek, die volgende na of vanaf Noord-Korea invoer, uitvoer of heruitvoer: enige goedere, dienste of tegnologie wat vir uitvoer deur die VSA ingeperk word weens die gebruik van sodanige goedere, dienste of tegnologie vir massavernietigingswapens of afvuurstelsels vir sodanige wapens en wat wesenlik bydra tot die gebruik, ontwikkeling, produksie, besit of verkryging deur enige persoon van ’n kern-, radiologiese, chemiese of biologiese wapen of enige toestel of stelsel wat geheel of gedeeltelik ontwerp is om so ’n wapen af te vuur;

02

willens en wetens, direk of indirek, voorsien opleiding, advies of ander dienste of hulp, of voer belangrike finansiële transaksies uit met betrekking tot die vervaardiging, instandhouding of gebruik van so ’n wapen, toestel of stelsel wat ingevoer, uitgevoer of heruitgevoer moet word na of vanuit Noord-Korea;

03

willens en wetens, direk of indirek, luukse goedere na of vanuit Noord-Korea invoer, uitvoer of heruitvoer;

04

willens en wetens aan sensuur deur die regering van Noord-Korea Neem deelneem, daarvoor verantwoordelik is of dit vergemaklik;

05

willens en wetens aan ernstige menseregteskendings deur die regering van Noord-Korea deelneem, daarvoor verantwoordelik is of dit vergemaklik;

06

willens en wetens, direk of indirek, aan geldwassery, vervalsing van goedere of geldeenhede, kontantsmokkelary, of handel in dwelmmiddels deelneem wat die regering van Noord-Korea of enige senior amptenaar of persoon wat vir of namens daardie regering optree, ondersteun;

07

willens en wetens aan wesenlike aktiwiteite deelneem wat kuberveiligheid ondermyn deur gebruik van rekenaarnetwerke of stelsels teen buitelandse persone, regerings of ander entiteite namens die regering van Noord-Korea;

08

willens en wetens, direk of indirek, die volgende aan of vanaf die regering van Noord-Korea of enige persoon wat vir of namens die regering optree, verkoop, lewer of oordra: ’n wesenlike hoeveelheid edelmetaal, grafiet, rou of halfverwerkte metale of aluminium, staal, steenkool of sagteware, vir gebruik deur of in industriële prosesse wat direk verband hou met massavernietigingswapens en afvuurstelsels vir sodanige wapens, ander verspreidingsaktiwiteite, die Koreaanse Arbeidersparty, gewapende magte, interne sekuriteit, of intelligensieaktiwiteite, of die uitvoer en instandhouding van politieke gevangeniskampe of dwangarbeidskampe, insluitend buite Noord-Korea;

09

willens en wetens, direk of indirek, enige wapens of verwante goedere of enige item of diens wat met verdediging verband hou, invoer, uitvoer, of heruitvoer na, in of uit Noord-Korea (soos sodanige bepalings omskryf word in 22 U.S.C. § 2794);

10

willens en wetens, direk of indirek, enige noemenswaardige hoeveelhede goud, titaanerts, vanadiumerts, koper, silwer, nikkel, sink of seldsame aardminerale van Noord-Korea koop of andersins verkry;

11

willens en wetens, direk of indirek, enige beduidende hoeveelhede vuurpyl-, lugvaart- of vliegtuigbrandstof aan Noord-Korea verkoop of oordra (behalwe vir gebruik deur ’n burgerlike passasiersvliegtuig buite Noord-Korea, uitsluitlik vir verbruik tydens die vlug na Noord-Korea of die terugvlug);

12

willens en wetens, direk of indirek, beduidende hoeveelhede brandstof of voorrade lewer, bunkerdienste voorsien, of ’n beduidende transaksie of transaksies fasiliteer om ’n vaartuig of vliegtuig te bestuur of te onderhou wat ingevolge ’n toepaslike VSA- presidensiële uitvoerende bevel of ’n toepaslike besluit van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad aangewys is, of wat besit of beheer word deur ’n persoon wat ingevolge ’n toepaslike VSA- presidensiële uitvoerende bevel of ’n toepaslike besluit van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad aangewys is;

13

willens en wetens, direk of indirek, ’n vaartuig wat deur die regering van Noord-Korea besit of beheer word, verseker, registreer, die registrasie daarvan fasiliteer, of versekering of registrasie daarvan onderhou, behalwe soos spesifiek deur die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad goedgekeur;

14

willens en wetens, direk of indirek, ’n korrespondentrekening (soos omskryf in 22 U.S.C. § 9221a(d)(1)) het by enige Noord-Koreaanse finansiële instelling, behalwe soos spesifiek deur die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad goedgekeur; of

15

willens en wetens probeer om deel te neem aan die gedrag wat in paragrawe (1) tot (14) beskryf word.

Artikel 104(b)(1) van die NKSPEA dek gedrag deur ’n individu of entiteit wat:
cargo ship

Computer Fraud and Abuse Act

03

Die departement is ook gemagtig om belonings van tot $5 miljoen te bied vir inligting wat lei tot die identifikasie van enige persoon wat, in opdrag van die Noord-Koreaanse regering, ’n oortreding van die VSA se Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) (wet op rekenaarbedrog en -misbruik), artikel 18 USC § 1030 aanhelp. Die departement is op soek na inligting oor sodanige aktiwiteite wat die CFAA skend, met ’n besondere maar nie eksklusiewe belangstelling in aktiwiteite wat die volgende behels:

01

Om ongemagtig rekenaars en netwerke in die publieke en private sektor binne te dring met die doel om inligting te steel;

02

Om vernietigende wanware te stuur;

03

Om losprysware te verspreiding en te gebruik;

04

Om dreigemente te stuur van skade aan, inligting te bekom van, of iets in waarde te versoek met betrekking tot ’n rekenaar, met die doel om geld of iets van waarde van ’n persoon of entiteit af te pers soos verbied word deur 18 USC §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5) en (a)(7).

Plakkate

04

Ter ondersteuning van internasionale pogings om Noord-Korea se onregmatige aktiwiteite te ontwrig, bied die VSA se Departement van Buitelandse Sake (State Department) se program Rewards for Justice (RFJ) (Belonings vir Geregtigheid) belonings van tot $5 miljoen vir inligting wat lei tot die ontwrigting van finansiële meganismes van persone wat by sekere aktiwiteite betrokke is wat Noord-Korea ondersteun, insluitend geldwassery, die uitvoer van luukse goedere na Noord-Korea, bepaalde kuberaktiwiteit en aktiwiteite wat die verspreiding van massavernietigingswapens (WMD) ondersteun.

Please open your Telegram app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Signal app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Line app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Viber app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Skip to content